به چمنزار بیا

به چمنزار بزرگ

و صدایم کن

از

پشت

نفس

های

گل

ابریشم

/ 2 نظر / 11 بازدید
ز

همجنان آهو که جقتش را

شیما

ای بابا اینجا هم که متروک شده :(