سبحان الله لبخند

/ 1 نظر / 10 بازدید
ز

می گه من بازنشسته شده م ! آدم شوهر وبلاگ نویس بکنه بعد اون بازنشسته بشه، عقد خود به خود فسخ نمی شه ؟!